Uusi tekniikka parantaa autoilun turvallisuutta

AdobeStock_76176986.jpeg
 

Moni meistä ajaa autolla päivittäin, ja usein kyydissä istuu myös lapsia, puoliso, lemmikkejä ja muita kyyditettäviä. Miten saisimme matkasta mahdollisimman turvallisen? Tieliikenteen turvallisuus on monen asian summa, ja yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta on moderni teknologia.

Tieliikenteen turvallisuus on Suomessa parantunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Onnettomuustietoinstituutin ennakkoraportin mukaan vuonna 2018 tieliikenteessä kuoli 246 ihmistä. 2000-luvun alkupuolella kuolemia oli noin 400 vuodessa.

Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikön virasta opintovapaalla olevan Tapio Koisaaren mukaan tieliikenteen turvallisuudessa on vielä eroja eri alueiden välillä.  

”Uudellamaalla tilanne on suhteellisen hyvä, kun taas esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla jonkin verran huonompi. Tämä on monen syyn summa, johon vaikuttavat esimerkiksi se, että Uudellamaalla julkinen liikenne on yleisempää, autokanta on uudempaa ja tiet ovat turvallisempia, eli niissä on esimerkiksi ajokaistat erotettu vaikkapa viherkaistalla toisistaan.”

Säännöt ja teknologia auttavat

Turvallisuuden parantuminen kulkee käsi kädessä tieliikenteen lainsäädännön kanssa. Vielä 1970-luvun alussa liikenteessä kuoli vuosittain yli 1000 henkilöä. Sitten autoilijoille säädettiin nopeusrajoitukset, ajovaloja piti alkaa käyttää myös päivällä ja etupenkillä istuville tuli turvavyöpakko.

Lakien lisäksi myös autojen kehitys on vähentänyt merkittävästi henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää ja lieventänyt onnettomuuksien seurauksia. 90-luvulla autoihin ilmestyivät turvatyynyt ja lukkiutumaton jarrujärjestelmä eli ABS-jarrut. Tyynyt estivät kuljettajia ja matkustajia paiskautumasta auton kovia pintoja vasten, ja uudet jarrut estivät pyörien lukkiutumisen jarruttaessa, jolloin auton ohjattavuus säilyi.

”Ennen ajateltiin, että jos vain koulutamme jokaisen kuskin mahdollisimman hyvin, turvallisuus paranee. Nyt ajattelemme yksilön sijaan systeemiä, joka koostuu kuljettajasta, ajoneuvoista, liikenneympäristöstä ja lainsäädännöstä”, toteaa Koisaari.

 Uusi auto on vanhaa turvallisempi

Millainen auto on sitten kaikkein turvallisin valinta tien päällä? Onnettomuustietoinstituutin tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että uudet autot tarjoavat kuljettajalleen keskimäärin 10–20 prosenttia paremman suojan kymmenen vuotta vanhempiin autoihin verrattuna. Kehitys oli erityisen nopeaa viime vuosikymmenten aikana, sillä aiemmassa vuonna 2010 valmistuneessa Aalto-yliopiston tutkimuksessa uudemmat autot arvioitiin menetelmästä riippuen jopa 50 prosenttia 10 vuotta vanhempia automalleja turvallisemmiksi.

Viime vuosikymmeninä liikenneturvallisuutta ovat parantaneet muun muassa automaattiset turvavyön kiristimet, turvatyynyt ja lukkiutumattomat jarrut. Tulosten perusteella painavammat autot ovat yleisesti ottaen kuljettajalleen turvallisempia, mutta painoerot automallien välillä ovat kaventuneet viime vuosina.

Uusissa autoissa on nykyään tarjolla paljon erilaisia sovelluksia ja teknologioita, jotka keskittyvät onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden seurausten lieventämiseen. Uusi auto voi esimerkiksi auttaa korjaamaan kuljettajan ohjausvirheitä, avustaa pysäköimään turvallisesti, varoittaa katvealueella sijaitsevasta autosta tai kaistalta pois ajautumisesta tai huomata auton edessä olevia kohteita.

Koisaari tekee parhaillaan tutkimusta autojen turvavarusteiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen.

”Turvavyö on edelleen se tärkein turvavaruste, niin tylsältä kuin se kuulostaakin. Tämän lisäksi esimerkiksi ajovakausjärjestelmä, automaattijarrutus törmäysvaroituksella ja aktiivinen kaistavahti ehkäisevät tehokkaasti onnettomuuksia Suomen olosuhteissa.”

Vuodesta 2014 alkaen uusissa autoissa pakollisena varusteena ollut ajonvakausjärjestelmä on yksi tehokkaimmista uusista turvalaitteista. Sen on arvioitu vähentävän yksittäisonnettomuuksia jopa 50 prosenttia ja auton hallinnan menetyksestä johtuneita onnettomuuksia noin 40 prosenttia.

Työtä riittää

EU on asettanut turvallisuudelle kovat tavoitteet, joiden pohjalta myös Suomi on muodostanut oman tavoitteensa: vuonna 2020 tieliikenteessä kuolee enintään 136 henkilöä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta autojen turvallisuusasetusta, joka auttaa uusien tavoitteiden saavuttamiseen. Vuosina 2020–2025 voimaan astuva asetus muun muassa tuo automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän pakolliseksi uusiin henkilö- ja pakettiautoihin.

 

 
Sisältötoimisto Myy