Millä energialla autosi kulkee tulevaisuudessa?

AdobeStock_179693284.jpeg
 

Keskivertoauto kulkee tällä hetkellä Suomen teillä todennäköisimmin raakaöljystä jalostetulla bensiinillä tai dieselillä. Nykyään liikenteessä kuitenkin ajaa vastaan yhä todennäköisemmin myös auto, jonka energian lähteenä toimii jokin vaihtoehtoinen käyttövoima.

 Vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat syntyneet tarpeesta vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ilman laatua heikentäviä päästöjä. Niinpä auton ostajalla on nykyään valittavanaan erilaisia sähköhybridejä sekä biopolttoaineilla, sähköllä ja maa- tai biokaasulla liikkuvat autot. Myös raakaöljystä valmistetun bensiinin ja dieselin rinnalle on nousemassa uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja vaihtoehtoja.

Biopolttoaineet

Biopolttoaineita on olemassa kolmea sukupolvea: ensimmäisen sukupolven biopolttoaineissa käytetään tavallisesti elintarviketuotantoon soveltuvia raaka-aineita, toisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineita ovat kasvi- ja puupohjainen selluloosa sekä jätteet ja tähteet.

Kolmannen sukupolven biopolttoaineita valmistetaan kokonaan uusista raaka-aineista kuten levistä. Nestemäisiä biopolttoaineita voidaan käyttää erilaisissa liikennevälineissä fossiilisiin bensiini- tai dieselpolttoaineisiin sekoitettuna ja joissakin tapauksissa sellaisenaan.

Bensiini

Myös bensiinin suhteen ollaan menossa vähäpäästöisempään suuntaan. Viime vuosina päästöjä ja polttoaineenkulutusta vähentävä hybriditeknologia ovat yleistynyt erityisesti bensiinikäyttöisissä autoissa. Bensiiniin voidaan myös sekoittaa biokomponentteja, yleisimmin etanolia.

Diesel

Dieselauton hyötysuhde on bensiiniautoa parempi ja dieselauto kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin vastaavankokoinen bensiiniauto. Dieselautojen ongelmana ovat olleet hiukkaspäästöt ja typen oksidipäästöt, joiden vähentämiseksi dieselautoissa edellytetään nykyisin hiukkassuodatinta ja pelkistävää katalysaattoria. Tulevaisuudessa myös hybridivoimalinjat parantavat dieselin energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Uusiutuvaa dieseliä voidaan joissakin tapauksissa käyttää sellaisenaan dieselmoottorin polttoaineena.

Sähkö

Sähköautoja ovat yksinomaan sähköenergialla toimivat täyssähköautot ja ladattavat hybridiauto. Hybrideissä on polttomoottorin lisäksi sähkömoottori ja ajovoima-akku, jota voidaan ladata verkkovirralla.

Bio- ja maakaasu

Lähes kaikki markkinoilla olevat kaasuautot ovat kaksikäyttöisiä autoja, joita voi ajaa kaasun lisäksi bensiinillä. Kaasukäyttöisten autojen polttoaineena käytetään Suomessa metaania, joka on maakaasua tai biokaasua. Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, sillä se syntyy orgaanisen aineen hajoamisprosessissa. Kaasupolttoaineiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin bensiinin tai dieselpolttonesteen.

Vety

Vetyä pidetään lupaavana vaihtoehtoisena tulevaisuuden polttoaineena, koska ainoa siitä aiheutuva päästö on vesihöyry. Vetyä ei esiinny luonnossa sellaisenaan, vaan se on useimmiten sitoutunut vedeksi. Vedyn valmistaminen vaatii vielä enemmän energiaa kuin vedyn käytöstä polttoaineena voidaan liike-energiana saada. Näin ollen vedyn energiataloudellinen tuottaminen edellyttäisi, että saatavilla olisi rajattomasti uusiutuvaa energiaa.

Käyttövoimavalikoima laajenee

Tällä hetkellä yli 70 % Suomessa käytössä olevista henkilöautoista on bensiinkäyttöisiä. Henkilöautoista dieselkäyttöisiä on hieman alle 30%. Ladattavia hybridejä on liikenteessä kolmanneksi eniten, mutta niiden osuus, 0,5%, on silti vielä pieni verrattuna bensiiniin ja dieseliin.

Autoalan liikennebarometrin alustavien tulosten mukaan painavimmat syyt liikkumisvalinnan takana ovat matka-aika ja matkan sujuvuus sekä liikkumisen kustannukset. Vaikutukset ilmastonmuutokseen eivät vaikuta yhtä selvästi liikkumisvalintoihin.*

Barometrin alustavien tulosten mukaan lähes puolet aikuisväestöstä olisi valmiita harkitsemaan sähkö- tai kaasuautoa seuraavaksi autokseen, joten kiinnostus uusiin käyttövoimiin on suuri.*

”Autoilun päästöjä vähentämisessä tarvitaan kaikkia käyttövoimia. Myös perinteiset bensiini- ja dieselautot kehittyvät energiatehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Käyttövoimapaletti laajenee ja tulevaisuudessa parhaiten omiin tarpeisiin sopiva auto voidaan valita useamman käyttövoiman joukosta, kun aiemmin valintaa tehtiin lähinnä bensiinin ja dieselin välillä”, toteaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

* Autoalan Tiedotuskeskus, 2019. Liikennebarometri 2019 – kansalaisten näkemyksiä autoilun muutoksista.  Alustavat tulokset. (Tutkimustulokset julkaistaan huhtikuussa 2019)

 
Hanna Kalenoja