Uusi autoilun turvallisuutta parantava tekniikka kiinnostaa suomalaisia

AdobeStock_111628886.jpeg
 

Kekseliäs tekniikka uudistaa autoilun turvallisuutta vauhdilla. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset hyväksyvät kuljettajaa tilannekohtaisesti avustavat järjestelmät, mutta itseajavat autot herättävät vielä epäluuloja.

Autoilun turvallisuus kiinnostaa jokaista kuskia ja kyytiläistä. Kolme neljästä Suomalaisten autoilu 2019 -tutkimukseen vastanneista oli kiinnostunut kuljettajaa tilannekohtaisesti avustavista turvallisuutta parantavista järjestelmistä. Näitä ovat muun muassa mukautuva vakionopeudensäädin, kuolleen kulman varoitin, kaistavahtijärjestelmät, navigaattorit ja pysäköintiavustin.

Lähes 40 prosenttia voisi melko todennäköisesti ja 23 prosenttia erittäin todennäköisesti käyttää tilannekohtaisesti edellä mainittuja järjestelmiä. Automaattiseen hätäjarrutukseen tai ruuhkassa ajamiseen puuttuvat kuljettajaa avustavat järjestelmät herättivät myös kiinnostusta. Lähes 40 prosenttia suomalaisista voisi melko todennäköisesti käyttää tällaisia järjestelmiä, kun taas 36 prosenttia ottaisi erittäin todennäköisesti ne käyttöön. Alle 10 prosenttia ei olisi lainkaan kiinnostunut käyttämään autoilun turvallisuutta parantavaa tekniikkaa.

Itseajavaan autoon ei luoteta

Itseajava auto herättää vielä epäluuloja. Vain yksi kymmenestä oli sitä mieltä, että voisi hankkia itselleen tulevaisuudessa kokonaan itseajavan auton. Lähes 40 prosenttia suomalaisista arvioi, että erittäin todennäköisesti ei hankkisi tai käyttäisi kokonaan itseajavaa autoa.

Turvatekniikan hyväksymisessä ei ole ollut havaittavissa suuria ikäryhmäkohtaisia eroja, mutta itseohjautuviin autoihin suhtautumisessa erot olivat suurempia. Alle 45-vuotiaat suhtautuvat myönteisemmin itseajaviin autoihin. Noin 13 prosenttia 25-45-vuotiaista voisi kuvitella itselleen itseajavan auton, kun taas yli 65-vuotiaista vain 5 prosenttia voisi erittäin todennäköisesti hankkia tai käyttää sellaista.

Turvallisuusasetus mullistaa autoilun

Tänä keväänä hyväksytyn autojen uuden turvallisuusasetuksen myötä uusiin autoihin on lähivuosina tulossa paljon uutta turvallisuustekniikkaa. Lakimuutos parantaa erityisesti jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta. Se astuu voimaan vaiheittain vuosina 2021–2025. Suurin osa turvallisuusasetukseen liittyvistä turvavarustevaatimuksista tulee pakolliseksi kahden vuoden kuluessa.

Uudistus tuo uusiin henkilö- ja pakettiautoihin pakolliseksi varusteeksi automaattisen hätäjärrutusjärjestelmän ja kaista-avustimen eli aktiivisesti kuljettajaa avustavan kaistanpitojärjestelmän. Pelkästään hätäjarrutusjärjestelmän on arvioitu vähentävän jalankulkija- ja peräänajo-onnettomuuksia yli 40 prosentilla.

Lisäksi pakollisiksi varusteiksi tulevat muun muassa älykäs nopeusavustin, kuljettajan vireystilajärjestelmä, peruutustutka ja hätäjarrutusmerkkivalo. EU-komission mukaan ehdotetut muutokset vähentäisivät merkittävästi liikennekuolemia koko EU-alueella vuosina 2021-2037.


Suomalaisten autoilu 2019 -tutkimuksessa kerättiin kattavasti tietoa suomalaisten näkemyksistä autoiluun ja auton hankintaan. Tutkimuksen teemoina olivat muun muassa autojen uusi teknologia, auton omistamisen vaihtoehdot ja liikkumisen valintaan vaikuttavat tekijät. Vastaajat olivat iältään yli 14-vuotiaita ja Suomessa vakituisesti asuvia. Tutkimukseen osallistui 4 411 vastaajaa. Tiedonkeruusta vastasi Innolink Research Oy.