Keskivertoautolla ajetaan näin

AdobeStock_79589096.jpeg
 

Suomessa henkilöautoilla ajettujen kilometrien määrä eli liikennesuorite kasvoi viime vuonna hieman. Keskimääräinen autokohtainen ajokilometrien määrä on kuitenkin pienentynyt edellisvuodesta. Dieselautoilla ajetaan selvästi enemmän kilometrejä vuodessa kuin bensiiniautoilla.

Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa ajettiin henkilöautoilla vuonna 2018 noin 40,7 miljardia kilometriä, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Henkilöautojen osalta yksityishenkilöiden kilometrimäärät lisääntyivät hieman (0,2 %), kun taas yritysautoilla määrä väheni (-2,9 %) edellisvuoteen verrattuna.

Vaikka kaiken kaikkiaan kilometrien määrä kasvoi, henkilöautoilla ajettiin viime vuonna keskimäärin vähemmän kuin vuonna 2017. Keskimäärin henkilöautoilla ajettiin 13 794 kilometriä viime vuonna. Määrä on hieman suurempi kuin muissa Pohjoismaissa – Ruotsissa ja Norjassa henkilöautoilla ajetaan keskimäärin 12 000 kilometriä vuodessa.

Dieselautoilla ajetaan noin 40 prosenttia henkilöautojen kilometreistä

Dieselautoilla ajettiin 41 prosenttia ja bensiiniautoilla 58 prosenttia kilometreistä, vaikka dieselautojen osuus henkilöautokannasta on hieman alle 30 prosenttia. Dieselautoille matkaa kertyi keskimäärin 20 327 kilometriä vuodessa, kun taas bensiiniautoille kertyi 11 205 kilometriä. Ero johtuu siitä, että dieselautot ovat keskimäärin bensiiniautoja nuorempia sekä siitä, että dieselauton käyttö on yleensä taloudellista vasta, kun vuosittaisten ajokilometrien määrä on yli 20 000 kilometriä vuodessa.

Eniten kilometrejä ajetaan taksikäytössä olevilla henkilöautoilla, joiden mittariin kertyi viime vuonna keskimäärin lähes 62 000 kilometriä.

Uusilla autoilla ajetaan selvästi enemmän kuin vanhemmilla autokannassa olevilla autoilla. Uuden autolla ajetaan vuosittain keskimäärin lähes 20 000 kilometriä. Vanhemmilla yli 10-vuotiailla autoilla ajokilometrien määrä jää tyypillisimmin hieman yli 10 000:een.

Sähkön ja maakaasun osuus suoritteesta oli viime vuonna noin prosentin verran. Vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät siis juurikaan vielä näy liikennesuoritteiden tilastoissa.

Kuorma- ja pakettiautojen suorite kasvoi viime vuonna

Paketti- ja kuorma-autojen liikennesuorite kasvoi viime vuonna, sillä talouskasvu ja viennin kasvu lisäsivät kuljetusten määrää. Vaikka vuoden viimeisellä neljänneksellä kuljetusten määrä kääntyi laskuun, pakettiautojen suorite kasvoi viime vuonna 1,5 % ja kuorma-autojen 1,2 %.

 
Sisältötoimisto Myy