Miten voit autoilla vähäpäästöisesti?

AdobeStock_180020352.jpeg
 

Ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen ovat kuumia puheenaiheina niin eduskunnassa, mediassa kuin kotisohvillakin. Liikenne ja autoilu ovat suurennuslasin alla, kun kansainväliset päästövähennystavoitteet kasvavat.  Autoalan yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin tehdä autoilusta mahdollisimman vähäpäästöistä. 

Liikenteestä aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat noin viidenneksen koko Suomen kasvihuonepäästöistä. Henkilöauton osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 10 prosenttia ja tiekuljetusten noin 7 prosenttia. Liikenteen päästöjen vähentäminen on noussut tärkeäksi päämääräksi paitsi yhteiskunnalle myös autoalalle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä tieliikenteen ilmasto- ja energiakysymysten parissa työskentelevän liikenneneuvos Saara Jääskeläisen mukaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta vuodesta 2008 lähtien. 

”Etenemme tällä hetkellä pääsääntöisesti annetun aikataulun mukaisesti kohti vuoden 2020-päästötavoitteita. Hieman huolestuttavaa on kuitenkin se, että loppua kohti tahti tuntuu hyytyvän”, tuumaa Jääskeläinen. 

Jääskeläisen mukaan syynä tähän on Suomen talouden kasvu. Myös ajettujen kilometrien määrä on lähtenyt kasvuun. Nämä seikat näkyvät siinä, etteivät liikenteen päästöt vuonna 2017 laskeneet yhtä paljon kuin oli tavoitteena.

Luota uuteen autoon 

Yksi autoalan tärkeimmistä tavoitteista tällä hetkellä on ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kantaminen, jotta autoilu olisi tulevaisuudessa entistä vähäpäästöisempää. Tavoite näkyy autojen kehityksessä: vuonna 2017 ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 34 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2006. Uudet autot ovat huomattavasti vähäpäästöisempiä kuin vanhat.

”Suomalaiset ajoivat viime vuonna keskimäärin 12 vuotta vanhoilla autoilla. Yksi meidän ja autoalan yhteisistä tavoitteista onkin saada liikenteeseen uudempia ja energiatehokkaampia autoja. Tämä on tärkeä askel liikenteen päästöjen vähentämisessä”, tiivistää Jääskeläinen.

Autoala myös huolehtii siitä, että kun auto saapuu elinkaarensa päähän, sen materiaalit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti: Suomessa romuajoneuvojen materiaaleista lähes kaikki kierrätetään ja käytetään uudelleen.  

Autojen energiatehokkuuden ja kierrätyksen parantumisen lisäksi kehitteillä on useita vähäpäästöisempiä, uusiutuvia käyttövoimia fossiilisten polttoaineiden rinnalle. Näihin kuuluvat esimerkiksi sähkö, vety ja kaasu. Suomen tavoitteena onkin, että vuoteen 2020 mennessä vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tieliikenteen energiasta olisi 20 prosenttia.

”Toistaiseksi olemme tehneet eniten töitä biopolttoaineiden parissa. Teiden päälle tarvitaan kuitenkin vielä paljon nykyistä enemmän sähkö- ja kaasuautoja, ja tällä hetkellä pyrimme tekemään tällaisen auton valitsemisesta ihmisille mahdollisimman helppoa”, sanoo Jääskeläinen ja viittaa esimerkiksi sähköauton hankintatukeen ja päästöjen mukaan porrastettuihin veroihin.

Liikkumisen kokonaisuus

Päästöjen vähentämisen pitkän aikavälin tavoitteena on päästötön liikenne. Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän, jonka yhtenä sihteerinä Jääskeläinen toimii, raportin mukaan siihen voidaan pyrkiä luopumalla fossiilisista polttoaineista ja ottamalla käyttöön uusiutuvia tai entistä vähäpäästöisempiä polttoaineita, hyödyntämällä liikennevälineiden teknologista kehitystä mm. siirtymällä sähköautoihin ja vähentämällä päästöjä tuottavan liikenteen kilometrejä sekä parantamalla muilla tavoin liikennejärjestelmän energiatehokkuutta.

Autoilijan kannattaakin miettiä omaa liikkumistaan ja auton käyttöä. ”Jos taittaa lyhyen matkan esimerkiksi pyörällä tai kävellen, siitä hyötyvät niin ilmasto, oma terveys kuin kukkarokin. Tärkeintä on säästää auto sellaisille matkoille, joilla sitä oikeasti tarvitsee”, toteaa Jääskeläinen.

Ne matkat, joissa auto on paras tai ainut kulkuneuvo, kannattaa ajella vähäpäästöisellä autolla. Myös vaihtoehtoiset käyttövoimat on hyvä huomioida autoa valitessa. 

Tulevaisuudessa auton omistamisen vaihtoehtona nähdään todennäköisesti uusia, varteenotettavia vaihtoehtoja: matkat voi taittaa vähäpäästöisemmin esimerkiksi yhteiskäyttöautolla tai käyttämällä sovellusta, jossa joukkoliikenne ja autoilu yhdistyvät saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

 
Sisältötoimisto Myy