Näin eri puolueet suhtautuvat autoiluun

AdobeStock_139590524.jpeg
 

Eduskuntavaalit lähestyvät ja keskustelu liikennepolitiikasta on vilkasta. Kävimme läpi eri puolueiden kantoja autoiluun tutkimalla vaaliohjelmia ja muita puolueiden ajankohtaisia linjauksia.

Liikenne nousee SDP:n vaaliohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa näkyvästi esille. SDP:n tavoitteena on, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035. Puolue ehdottaa aikataulun laatimista uusien polttomoottorikäyttöisten autojen kieltämiselle henkilöliikenteessä ja biopolttoaineisiin siirtymistä raskaassa liikenteessä.

SDP tukee erittäin kunnianhimoista 750 000 sähköauton tavoitetta vuoteen 2030 mennessä ja ehdottaa autoveron kiristämistä hiilidioksidipäästöjen mukaan. Näin nopea sähköautojen yleistyminen edellyttäisi erittäin mittavia sähköautojen hankintatukia. Autovero on jo nykyisin jyrkästi porrastettu hiilidioksidipäästöihin. Jos uusien isokokoisten autojen verotusta entisestään kiristettäisiin, lisäisi se käytettyjen suuripäästöisten autojen maahantuontia. EU-oikeudellisista syistä käytettynä maahantuodut autot on aina verotettava sillä veroprosentilla, mikä auton ensirekisteröintihetkellä Suomessa on ollut voimassa. Autoveron korotus vaikeuttaisi merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Kokoomuksen vaaliohjelma nostaa esille tieliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisen jatkamalla korjausvelkaohjelmaa. Kokoomuksen ympäristöohjelman mukaan liikenteessä tulisi siirtyä sähkön tai biokaasun käyttöön ja siirtymästä tulisi tehdä mahdollisimman helppoa ihmisille. Keinoiksi Kokoomus esittää verotuksen siirtämistä auton hankinnasta päästöjen verotukseen ja käyttövoimaveron poistoa sähkö- ja kaasuautoilta. Lisäksi puolue ajaa työsuhdeautojen verotusarvon porrastamista päästöjen mukaan.

Siirtämällä verotuksen painopiste hankinnan verotuksesta käytön verotukseen voitaisiin uudistaa autokantaa ja vähentää tehokkaasti päästöjä. Myös ehdotettu työsuhdeautojen verotusarvon porrastaminen päästöjen mukaan loisi luontevan verokannusteen sähköautojen yleistymiselle.

Keskusta korostaa liikenneväylien rakentamisen ja kunnossapidon tärkeyttä, verotuksen muutostarpeita ja päästöjen vähentämistä. Väylien kunnossapitoon ehdotetaan lisäystä. Autoveron alentamista ehdotetaan jatkettavaksi kohdistaen kevennykset erityisesti vähäpäästöisiin autoihin. Autoveron alentaminen uudistaisi autokantaa ja ohjelmassa todetaan myös käytettyjen autojen ostajien hyötyvän autoveron alenemisesta välirahan pienentyessä. Myös romutuspalkkiokampanjat on mainittu osana autokannan uudistamista.

Keskustan tavoitteena on, että fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuvaan energiaan, mutta polttoaineveroa ei ehdoteta korotettavan. Keinoina ovat biopolttoaineiden jakeluvelvoitteet, liikenteen sähköistyminen ja palvelullistaminen sekä tehokkaampi julkinen liikenne. Linjauksissa todetaan, että päästöjä ei voida vähentää yksiulotteisesti ainoastaan kiristämällä autoilun verotusta. Keskustan toimenpidevalikoima on laaja ja se uudistaisi autokantaa. Autoveron alentamisessa tulisi olla rohkeutta siirtää painopistettä selvemmin käytön verotukseen. Vain vähäpäästöisten autojen veron alentaminen lisäisi suuripäästöisten autojen tuontia käytettynä ulkomailta.

Perussuomalaisten ympäristö- ja energiapoliittisessa ohjelmassa esitetään, että liikennepolttoaineiden ja polttomoottoriautojen verotusta on kevennettävä. Puolue ajaa verotuksen keventämistä ja autoveron poistoa. Lisäksi Perussuomalaiset esittää teiden käyttömaksuja ulkomaiselle raskaalle liikenteelle, sähköautojen infran kehittämistä ja arvonlisäveron poistamista täyssähköautoilta. Muista puolueista poiketen Perussuomalaiset ajavat polttoaineveron alentamista. Perussuomalaiset suhtautuvat kielteisesti paikannusperusteisiin kilometriveroihin ja tienkäyttömaksuihin vaihtoehtona polttoaineverolle. Perussuomalaisten ohjelma uudistaisi autokantaa, mutta etenkin polttoaineveron alennus tulee kalliiksi. 

Vihreät listaa 20 kärkitavoitetta eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on, että bensiini, diesel, polttoöljy ja maakaasu korvataan uusiutuvilla ja päästöttömillä vaihtoehdoilla. Vihreiden tavoite hiilineutraaliudesta vuodelle 2030 on äärimmäisen kunnianhimoinen, sillä se merkitsisi käytännössä päästöjen vähentämistä kaikilla sektoreilla 60 prosentilla. Vihreät tukee varauksettomasti pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja. Uusien polttomoottoriautojen kieltäminen vuonna 2030 nostaisi selvästi liikkumisen kustannuksia, sillä vielä tuolloin sähköautojen hinta ei ole polttomoottoriautojen tasalla. Vihreiden ehdottamalla raideliikenteen kehittämisellä voidaan kaupunkiseutujen ydinalueilla vähentää päästöjä, mutta valtakunnallisesti raideliikenteen potentiaali päästöjen vähentämisessä on melko pieni ja se edellyttäisi mittavia raideinvestointeja.

 Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa tavoitteena on päästötön liikenne vuoteen 2045 mennessä. Keinoina esitetään joukkoliikenteeseen panostamista, ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulla, sähköautojen latausverkon kehittämistä sekä bensiini- ja dieselautojen muuntamista biokaasu- tai etanolikäyttöisiksi. Tieverkon kunnossapito ja kehittäminen on puolueen mukaan tärkeää ja investointien rahoitus tulisi nostaa parlamentaarisen työryhmän esittämälle tasolle. Sähköautojen yleistymisen tueksi Vasemmistoliiton esittämät työsuhdeautojen sähköistymisen ja latausverkon kehittämisen tukeminen ovat tärkeitä avauksia.

Ruotsalaisen kansanpuolueen vaaliohjelmassa liikenteen päästöjä on tavoitteena vähentää toimivalla julkisella liikenteellä, uusimalla autokantaa, lisäämällä sähköautojen määrää sekä vähäpäästöisten autojen osuutta verotuksellisin keinoin ja kehittämällä infrastruktuuria sekä parantamalla latausasemien saatavuutta. Sähkö- ja muihin vähäpäästöisiin autoihin siirtymistä on esitetty edistettävän myös yritysautokannan kautta verotuksellisin keinoin.

 Sinisen tulevaisuuden vaaliohjelmassa autoilu on nostettu yhdeksi pääteemoista. Tiemäärärahoja on esitetty lisättävän. Siniset suhtautuvat kielteisesti tiemaksuihin Liikenteen päästöjä on ehdotettu vähennettävä tekemällä uusista autoista edullisempia poistamalla autoveron ja uusimalla romutuspalkkio. Siniset eivät ota kantaa liikenteen käyttövoimavalintoihin eivätkä sähköautojen hankintakannusteisiin.

 
Sisältötoimisto Myy